Rodenstocks mediabank

Välkommen till Rodenstocks Mediabank. Här kan du hämta material för marknadsföring av Rodenstocks produkter.

Administratörsinlogg

Se v%c3%a5rkampanj billpar cover p%c3%a5k%c3%b6pet

Facebook cover annonser vårkampanj 2018


Bild

Glaskampanj våren 2018

Rodenstock

Vårkampanj 2018

Nej

Nej

Nej
Se v%c3%a5rkampanj billpar cover p%c3%a5k%c3%b6pet
Facebookannons solglas på köpet par i bil
facebookanpassad annons för andra paret utan kostnad

Bild

jpeg


0 x 0


Se v%c3%a5rkampanj cykelpar cover p%c3%a5k%c3%b6pet
Facebookannons solglas på köpet par på cykel

Bild

jpeg


0 x 0


Jpg , 0
Se v%c3%a5rkampanj bilpar cover 50
Facebookannons andra paret 50% par i bil

Bild

jpeg


0 x 0


Jpg , 0
Se v%c3%a5rkampanj cykelpar cover 50
Facebookannons andra paret 50% par på cykel

Bild

jpeg


0 x 0


Jpg , 0